83%

Romance pro křídlovku

Romance pro křídlovku
Romance pro křídlovku
Knihu četloVlastní
ČetloVlastní
22
Autor:
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru

Obsah

Už dnes láska a smrt křižují s ve mně,
noc lásky a smrti žíhá jasně a temně
mých dvacet let, těch dvacet zlatoploutvých ryb.

Šedesátá léta můžeme nazvat nejšťastnější dobou poválečné české literatury. Zmírňoval se vnější tlak i útlak, rostl zájem veřejnosti a stoupala prestiž literátů. V této době vychází i vrcholné dílo Františka Hrubína Romance pro křídlovku (1962), které se dostalo i výjimečného filmového zpracování.

Romance pro křídlovku má přes svou lyričnost výrazný epický základ. Jde vlastně o autorovu živou vzpomínku na první citové vzplanutí, která s léty rostla do romantické krásy. Křehká retrospekce nás vrací k noci všech nocí, kdy poprvé nesl jako chlapec břímě lásky a smrti. Celý příběh není řazen chronologicky, přestože jeho jednotlivé části jsou přesně datovány.Příběh se odehrává v několika časových rovinách (prázdniny 1930, poutě v Lešanech 1933 a 1934, rok 1961). Dvacetiletý František se zamiloval do mladičké Teriny, dívky z maringotky, která přijela s poutí. Po celých deset dní se spolu vznášejí na řetízkovém kolotoči při hudbě aristonu. Jejich lásku sleduje starší Viktor od střelnice, kterému se Terina také líbí. O to víc voní kradmé úniky nesmělých milenců. Když si před Terininým odjezdem hoch ukradne malé, neumělé políbení, chce se mu zpívat Jsem k zbláznění živý, / má křídla, zřasená v krvi žil a cév, / šíleně tepají. Někam do dáli přitom mizí přízemní smyslnost další postavy – prsaté Tonky, která se o chlapce také zajímá.
Těch dvacet let, těch dvacet zlatoploutvých ryb, má i svůj protipól, hoch se trpělivě stará o svého těžce nemocného dědečka, který neustále blouzní po svém mládí a často už Františka nepoznává. Až těsně před skonem stařec na okamžik procitá: To jsi ty Františku? V jediné noci se tak v mladém srdci setkává tíha lásky i smrti.

Po necelých třech letech se oba milenci na pouti opět scházejí. Je to jako závrať a příslib: Což kdybychom se vzali? – Proč by ne! Jediné, co nad nimi visí jako černý mrak je Viktorova žárlivost, která mezi ně nakonec vstupuje, když Terina jednou přijde s Viktorovou čepicí na hlavě. František také zažárlí – Terina uteče a pouť odjíždí. Další rok Poletím k Lešanům … Poběžím rovnou na náves. Tam ho však čeká Viktorovo konstatování: Není s námi! Kdo?zeptám se, jako bych nerozuměl.Umřela na záškrt. V zimě. Až po dlouhých letech se František s Viktorem náhodou setkávají a společně navštíví Terinin hrob.

Výraz Romance pro křídlovku sahá od lyrických metafor k hovorovosti, k obecné češtině. Rejstřík jazyka je však záměrně úzký, bez složité zašifrovanosti. Styl je založen především na rafinovaném opakování a obměňování.
Láska je spodobněna ve dvou polohách: jako smyslně tělesná (Tonka), a jako okouzlení omamnou krásou (Terina). Rovněž smrt je dvojí: Znamená završení života (úmrtí dědečka), ale také předčasné zmaření mladého života. Láska a smrt se tak mnohonásobně přetínají. Lidský život je pojatý jako závrať radostného vzrušení, ale i jako tíha, která bývá nad síly člověka.

Vydání

Žánr a kategorie knihy Romance pro křídlovku

Krásná literatura » Poezie » Česká a slovenská poezie