81%

Technologické aspekty ochrany kritickej infraštruktúry SR

978-80-7454-147-6
978-80-7454-147-6
Podtitul:Teze disertační práce
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
978-80-7454-147-6
978-80-7454-147-6
Nakladatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ISBN:978-80-7454-147-6
EAN:9788074541476
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání slovenština slovenština
Rozsah (počet stran):42
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Hlavným cieľom práce je poukázať na fakt, že za významný aspekt ovplyvňujúci celkovú mieru odolnosti prvku a sektoru kritickej infraštruktúry je možné považovať systém fyzickej ochrany objektov. Využiteľnosť tohto systému vytvára rámec pre konkrétne riešenie ochrany objektov a zvyšuje mieru robustnosti daného prvku. V súvislosti s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami sa vytvára priestor pre implementáciu tohto systému do problematiky ochrany KI. Vzhľadom na to, že systém fyzickej ochrany objektov je zložitým systémom, ktorý sa skladá zo vzájomne pôsobiacich subsystémov, je pre stanovenie jeho optimálnej štruktúry nevyhnutné definovať základné funkcie systému a jeho elementárne časti. Na základe tohto procesu je následne možné stanoviť štruktúru a metodiku jeho hodnotenia.

Žánr a kategorie knihy Technologické aspekty ochrany kritickej infraštruktúry SR

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy