62%

Stáří ve městě, město v životě seniorů

Stáří ve městě, město v životě seniorů
Stáří ve městě, město v životě seniorů
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Stáří ve městě, město v životě seniorů
Stáří ve městě, město v životě seniorů
Nakladatelé:Sociologické nakladatelství (SLON)
Masarykova univerzita
ISBN:978-80-7419-141-1
978-80-210-6095-1
EAN:9788021060951
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):372
Formát (výška x šířka):230 x 150 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha
Edice:Studie

Anotace

Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky ve vzájemném dialogu kvalitativní a kvantitativní metodologie hledají odpovědi na otázky jako: Jaký vliv má měnící se vnější prostředí na zkušenost stárnutí? Jakým způsobem poznamenává urbánní dynamika zapojení seniorů do sociálních struktur? Jak se stárnutí promítá do užívání prostoru seniory? Jakými strategiemi se jedinci vyrovnávají s dopady urbánních procesů tváří v tvář vlastnímu stárnutí, jak praktikují svoji autonomii a posilují (anebo ztrácí) své aktérství v městském prostoru? A konečně, jsou velká česká města přátelská vůči lidem vyššího věku? Způsobem zpracování, šíří a hloubkou probíraných témat chce kniha uspokojit široký okruh čtenářů, neboť informace, které by přinášely vhled do vzájemné dynamiky fenoménů „města“ a „stáří“, doposud chyběly jak pro obory sociologie, gerontosociologie a urbánních studií, tak pro praktický výkon místní samosprávy ve velkých městech, jejichž demografické profily se výrazně mění. V neposlední řadě osloví i samotné obyvatele velkých českých měst, a to bez ohledu na jejich věk. Těm starším i těm mladším může poskytnout srovnání jejich vlastní situace, ať už s jejich realitou, nebo s jejich budoucností. Vychází v koedici s Masarykovou univerzitou.

Žánr a kategorie knihy Stáří ve městě, město v životě seniorů

Naučná » Společenské vědy