76%

Vzdělanost obyvatel a nezaměstnanost v zemích Evropské unie

Vzdělanost obyvatel a nezaměstnanost v zemích Evropské unie
Vzdělanost obyvatel a nezaměstnanost v zemích Evropské unie
Autoři:, Kristina Somerlíková
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Vzdělanost obyvatel a nezaměstnanost v zemích Evropské unie
Vzdělanost obyvatel a nezaměstnanost v zemích Evropské unie
Nakladatel:Mendelova univerzita v Brně
ISBN:978-80-7375-860-8
EAN:9788073758608
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):128
Formát (výška x šířka):297 x 210 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

Cílem práce je zkoumání a analýza formálního vzdělání a celoživotního vzdělávání produktivní populace 25-64letých v členských zemích EU i unie jako celku, posouzení úrovně, vývoje a vzhatu vzdělanosti, nezaměstnanosti, případně i zaměstnanosti a stanovení pořadí zemí z hlediska odpovídajících ukazatelů. Výchozí číselný materiál byl získán z evidence Eurostatu a obsahuje ukazatele: procento obyvatel, kteří dosáhli alespoň úplného středního vzdělání, procento absolventů celoživotního vzdělávání, míru nezaměstnanosti celkem a míru nezaměstnanosti a zaměstnanosti v členění podle nejvyššího stupně dosaženého vzdělání. Analýza vychází z hodnocení vývoje ukazatelů v období 2000-2011 v rámci celé EU a jednotlivých členských zemí a poté se zaměřuje na rok 2011. v úrovni vzdělání zaujímají přední místa především země střední a východní Evropy, naproti tomu se na konci pořadí nacházejí jihoevropské země. U formálního vzdělání převyšuje podíl mužů, u celoživotního podíl žen. Nezaměstnanost je v rozmezí 4,2 až 21,7 %. Dynamika změn u vzdělání je kromě Dánska příznivá, u nezaměstnanosti převážně nepříznivá, zvláště u skupiny populace s nejnižším vzděláním. Na základě shlukové analýzy jsou země členěny do homogennějších skupin: podle obou druhů vzdělání do 5 skupin, podle formálního vzdělání a nezaměstnanosti do 4 skupin, podle obou druhů vzdělání a nezaměstnanosti do 5 skupin. Korelace mezi oběma druhy vzdělání a nezaměstnaností se projevila jako nepřímá nízká až mírná. Stejný výsledek byl získán korelací reziduí časových řad. ...

Žánr a kategorie knihy Vzdělanost obyvatel a nezaměstnanost v zemích Evropské unie

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy