64%

VYKUK

VYKUK
VYKUK
Autor:
Podtitul:Terapeutický materiál pro rehabilitaci narušené komunikační schopnosti
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
VYKUK
VYKUK
Nakladatel:KOPP nakladatelství
ISBN:978-80-7232-466-8
EAN:9788072324668
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):422
Formát (výška x šířka):308 x 300 mm
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Tento terapeutický materiál vznikl na základě několikaleté klinické praxe rehabilitace řeči u dětí se specificky narušeným vývojem řeči ve smyslu vývojové dysfázie. Jednotlivá cvičení byla vytvořena na základě zkušeností získaných převážně na Foniatrické klinice VFN a 1. LF UK v Praze a dalších ambulancích klinické logopedie. Publikace je myšlena jako další možný materiál pro rehabilitaci narušené komunikační schopnosti. Motivace autorek je doplnění, rozšíření či inovace stávajících terapeutických materiálů používaných v denní logopedické praxi. Hlavní cílovou skupinou jsou děti s narušeným vývojem řeči, avšak klinická zkušenost ukazuje na možnost jejich využití i v terapii klientů s jiným typem narušené komunikační schopnosti (např. s poruchou autistického spektra, vadou sluchu, afázií). Kreativitě se v našem oboru meze nekladou. Terapeutický materiál je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se věnujeme percepčně-kognitivním schopnostem, kde nabízíme deset položek určených pro nácvik barev, matematických představ a rozvoj sluchové a zrakové percepce. Druhá část obsahuje stejný počet položek, které stimulují jazykové schopnosti v oblasti lexikálně-sémantické a morfologicko – syntaktické jazykové roviny. Většina pracovních listů je koncipována tak, aby klienti byli při terapii aktivní. Výsledky intervence při využití multisenzoriálního přístupu jsou ve srovnání s pasivními formami terapie pozitivnější. Je zapotřebí adekvátního vedení, respektování individuálních možností klienta a dle toho jednotlivé materiály přizpůsobit.

Žánr a kategorie knihy VYKUK

Naučná » Společenské vědy