89%

Finanční management

Finanční management
Finanční management
Autor:
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Finanční management
Finanční management
Nakladatel:Mendelova univerzita v Brně
ISBN:978-80-7375-760-1
EAN:9788073757601
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):116
Formát (výška x šířka):297 x 210 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

První kapitola se zabývá základními principy finančního managementu, užívanými metodickými nástroji i konkrétní obsahovou náplní finančního řízení podniku. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola je věnována problematice finančních trhů, na něž vstupují manažeři podniku s cílem získat potřebné peněžní prostředky pro zabezpečení chodu firmy. Pozornost je zde zaměřena jednak na obecné fungování těchto trhů, na operace, které zde probíhají i na nástroje, s nimiž se na finančních trzích setkáváme. Vedle obecného vymezení finančních trhů je blíže rozebíráno i členění finančních trhů, kde pro podniky největší význam mají kapitálové a peněžní trhy. Kapitola pátá seznamuje studenty s hlavními problémy řešenými v oblasti krátkodobého finančního rozhodování, souvisejícímu s rozhodováním o oběžném majetku podniku a zdrojích jeho financování. Následná šestá kapitola se zabývá problematikou dlouhodobého finančního rozhodování z pohledu výběru optimální varianty investičního záměru a zdrojů financování investic.

Žánr a kategorie knihy Finanční management

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy