66%

Etické řízení služeb

Etické řízení služeb
Etické řízení služeb
Autor:
Podtitul:Teze disertační práce
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Etické řízení služeb
Etické řízení služeb
Nakladatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ISBN:978-80-7454-458-3
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):50
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Disertační práce se zaměřuje na řízení služeb a vztahů se zákazníkem s přihlédnutím k etickým aspektům. Na základě literární rešerše se etické přístupy jeví jako pozitivní přínos pro řízení služeb a management obecně. V praktické části je analyzován současný stav etiky, a co brání jejímu většímu uplatňování v podnikové praxi. Pokud chce podnik dosáhnout úspěchu ve službách, neměl by se chovat jako izolovaný podnik a měl by budovat vlastní podnikovou soustavu řízení, která bude respektovat specifické vnitřní i okolní podmínky a bude splňovat určité další předpoklady (např. pyramida úspěchu ve službách). Pro utváření a naplňování očekávání zákazníka jsou důležité pojmy hodnota a kvalita služby a čím jsou ovlivňovány. Kvalita služby by měla být cílem i pro poskytovatele služeb neboť existují tvrzení o souvislosti mezi kvalitou služby a ziskem.

Žánr a kategorie knihy Etické řízení služeb

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy