86%

Politika a každodennost na českých vysokých školách

Politika a každodennost na českých vysokých školách
Politika a každodennost na českých vysokých školách
Autoři:, Petr Pabian
Podtitul:Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Politika a každodennost na českých vysokých školách
Politika a každodennost na českých vysokých školách
Nakladatel:Sociologické nakladatelství (SLON)
ISBN:978-80-7419-171-8
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):267
Formát (výška x šířka):230 x 150 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha
Edice:Studie

Anotace

Kniha je výstupem týmového etnografického výzkumu, který autorky a autoři prováděli v letech 2011–2013 na pěti katedrách českých vysokých škol, včetně jedné školy soukromé. Narušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při vysokém počtu studujících. Autorský kolektiv zkoumá pluralitu vzdělávacích kontextů a dopady vysokoškolské a vědní politiky na různých typech škol a v různých oborech, včetně dopadů zcela nezamýšlených. Jednotlivé kapitoly se věnují klíčovým otázkám vysokého školství: podobám učení a výuky v podmínkách masifikace, flexibilitě a prekarizaci profesních drah vyučujících a výzkumníků, povaze a organizaci vědění vytvářeného a reprodukovaného na akademické půdě, rozdílům a napětím mezi profesně a akademicky zaměřeným vzděláváním, a otázce kvality vysokého školství. Mezi kapitoly jsou vloženy „mezihry“, které nasvěcují téma kapitoly ještě z jiného úhlu a v jiném žánru (např. srovnáním se zahraniční praxí nebo autobiografickým líčením). Knihu otevírá předmluva Stanislava Štecha a uzavírá ji rozhovor o praktických implikacích výsledků výzkumu, vedený mezi členy autorského týmu a Jiřím Nantlem, mj. bývalým náměstkem ministra školství. Autoři a autorky se v knize snaží překročit hranice úzké akademické sociálněvědní komunity a přispět do dlouhotrvající debaty o vysokoškolských reformách.

Žánr a kategorie knihy Politika a každodennost na českých vysokých školách

Naučná » Společenské vědy