65%

Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje

Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje
Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje
Autoři:, Dana Fialová
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje
Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje
Nakladatel:Aleš Čeněk
ISBN:978-80-7380-537-1
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):400
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografie, který je od konce 90. let spoluutvářen specifi ckou formou mezinárodního turismu pod názvem „holandské vesničky“. Komplexní srovnávací analýza transformace a strategie rozvoje, založená na datech z terénních výzkumů ve čtyřech venkovských obcích (Čistá, Stárkov, Stupná, Lipno nad Vltavou), odhaluje dilemata, napětí a konfl ikty, které s sebou proces komodifi kace venkovských zdrojů vlivem turismu přináší. Ukazuje se, že migrace Nizozemců do dotčených obcí výrazně ovlivnila tamní sociální realitu. Zejména prohloubila kulturní polarizaci místních společenství. Výzkumná data naznačují, že rivalitu mezi frakcemi v místní komunitě způsobuje především rozmanitost v chápání pojmů rozvoje a modernity.

Žánr a kategorie knihy Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje

Naučná » Společenské vědy