Šumavské pověsti lidu českého

Šumavské pověsti lidu českého
Šumavské pověsti lidu českého
Autor:
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Šumavské pověsti lidu českého
Šumavské pověsti lidu českého
Nakladatel:Petr Čmerda - DriftBooks
ISBN:978-80-87741-26-9
978-80-87741-25-2
978-80-87741-24-5
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):124
Materiál:kniha

Anotace

Pod vlivem snah o posilování národního uvědomění obrací Vratislav Václav Tomek svou pozornost k šumavským pověstem, které sbíral a v roce 1927 vydal pod názvem Šumavské pověsti lidu českého. Jak sám v úvodu knihy uvádí „Sebrati tyto velevzácné pověsti šumavské bylo krásným a vlasteneckým naším úkolem. Vždyť jest v šumavských zkazkách tolik zdravého, svěžího a poetického cítění a tolik okouzlující dějové životnosti a krásy, že plně zasluhují tito nadšení svědci bývalé domorodé slovanské šumavské kultury, aby byli na věčnou paměť zachování všemu českému lidu a vůbec všem našim bratrským slovanským národům.“ Kniha je rozdělená do třech oddílů: - Pověsti místní, zemské, lidové a osobní, - Pověsti boubínské, - Pověsti prešpurské. Ediční poznámka: Text bez redakčních úprav podle vydání z roku 1927 (tisk Všetečka & spol., Lublaňská 35, Praha XII - vlastním nákladem vydal V. V. Tomek) a bez fotografických příloh. O autorovi - Vratislav Václav Tomek se narodil 22. 2. 1868 v Bohutíně u Příbrami, zemřel 13.12.1933 v Praze. Byl profesorem na obchodní škole v Praze. Je známý jako básník, prozaik, redaktor, autor turistických průvodců a odborných spisů z oboru národního hospodářství a živnostenského práva. Používal pseudonym Bedřich Hron a Eugen Bohutínský.

Žánr a kategorie knihy Šumavské pověsti lidu českého

Krásná literatura