Zákon o zvláštních řízeních soudních

Zákon o zvláštních řízeních soudních
Zákon o zvláštních řízeních soudních
Autoři:, Šárka Tlášková, David Vláčil, Jiří Levý, Miroslav Hromada
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Zákon o zvláštních řízeních soudních
Zákon o zvláštních řízeních soudních
Nakladatel:C. H. Beck
ISBN:978-80-7400-297-7
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):1056
Vazba:vázaná
Materiál:kniha

Anotace

Komentář zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních zaujme nejen proto, že jde o vůbec první ucelenou publikaci poskytující výklad kodexu tzv. nesporných řízení, ale i proto, že v něm bude možné najít odpovědi na řadu praktických otázek, s nimiž se uživatel potýká při interpretaci tohoto zákona. Kolektiv autorů tvoří erudovaní soudci, notáři, advokáti i akademici zabývající se civilním právem procesním. Většina z nich se podílela na komentáři občanského soudního řádu, který vyšel v nakladatelství C. H. Beck v roce 2013. Podstatnou část zákona o zvláštních řízeních soudních tvoří úprava pozůstalostního řízení. Těmto novým ustanovením věnuje publikace pozornost. V rámci výkladu obecné části zákoníku (§ 1 až 30) se vypořádává se vztahem kodexu nesporných řízení k občanskému soudnímu řádu a vysvětluje, za jakých okolností a do jaké míry lze obecná ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních aplikovat v jednotlivých zvláštních řízeních. Výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení poskytuje v kontextu nové hmotněprávní úpravy, která je s procesními ustanoveními spjata daleko intenzivněji, než tomu bylo do 31. 12. 2013. Soustředí se na zvláštní řízení, která od 1. 1. 2014 doznala zásadních změn (např. řízení o osvojení) nebo která jsou zcela nová (např. řízení o prohlášení za nezvěstného). Některá řízení byla do kodexu převzata téměř beze změn (např. řízení o úschovách, řízení o umoření listin). Nicméně tato zvláštní řízení až do nynějška zůstávala spíše na okraji pozornosti jak zákonodárce, tak odborníků na civilní proces.

Žánr a kategorie knihy Zákon o zvláštních řízeních soudních

Naučná » Společenské vědy