Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář
Autoři:, Milana Hrušáková
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář
Nakladatel:Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN:978-80-7478-848-2
978-80-7478-849-9
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):312
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

Předmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření. Jedná se o komplexní úpravu hmotněprávních a procesních aspektů trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které je možné mládeži za protiprávní činy uložit. Vymezeny jsou rozdíly speciální právní úpravy mládeže oproti úpravě v obecných a souvisejících předpisech, zejména v trestním zákoníku. Zákon se vztahuje se na všechny osoby mladší 18 let, které se dopustí protiprávních činů. Autorky komentáře poskytují komplexní výklad k daným ustanovením, přičemž dané instituty ilustrují a doplňují předmětnou judikaturou, součástí jsou také související ustanovení tohoto zákona i souvisejících předpisů. Komentář je určen především pracovníkům justice, policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační služby, cennou pomůcku však nabízí všem, kdo se zajímají o problematiku kriminality mládeže.

Žánr a kategorie knihy Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář

Naučná » Společenské vědy