Koncept společenské odpovědnosti firem a jeho vliv na vznik externalit na trhu

Autor:
Podtitul:Teze disertační práce
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Nakladatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ISBN:978-80-7454-500-9
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):32
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Tato disertační práce se zaobírá problematikou konceptu společenské odpovědnosti firem a vlivem tohoto trendu na tvorbu externalit v tržním prostředí České republiky v souvislosti s firemním využíváním snížení základu daně v rámci zákona o daních z příjmů 568/1992 Sb. Práce je zaměřena na aktivity firem ve všech 3 oblastech společenské odpovědnosti (sociální, ekonomická a environmentální), kde v určitých případech dochází k nahrazování odpovědnosti veřejné správy soukromým sektorem. O vybrané aktivity si firmy jsou schopny snížit základ daně a tak ponížit i daňovou povinnost, což vyústí ve snížení příjmů do státního rozpočtu a alokaci finančních a nefinančních zdrojů firem na vybrané skupiny, ale zároveň dochází ke zvyšování užitku jiných zájmových stran v souladu se strategií státu. Hlavním řešitelským cílem je prohloubení poznatků o vlivu společenské odpovědnosti na tržní prostředí, zejména na tvorbu externalit na trhu a tvorba modelu diferenciace CSR firem z pohledu financování vybraných aktivit.

Žánr a kategorie knihy Koncept společenské odpovědnosti firem a jeho vliv na vznik externalit na trhu

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy