Prípadové štúdie z trestného práva procesného

Prípadové štúdie z trestného práva procesného
Prípadové štúdie z trestného práva procesného
Autor:
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Prípadové štúdie z trestného práva procesného
Prípadové štúdie z trestného práva procesného
Nakladatel:Aleš Čeněk
ISBN:978-80-7380-565-4
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání slovenština slovenština
Rozsah (počet stran):238
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Prípadové štúdie z trestného práva procesného ako vysokoškolské učebné texty završujú kompletnú zbierku základných publikácií z predmetu Trestné právo procesné na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Snahou autorov bolo poskytnúť študentom a odbornej verejnosti precízne, zrozumiteľné a jasne spracované prípady, poskytnúť adekvátnu a aktuálnu judikatúru ku každej kapitole a uviesť kontrolné otázky ako priamu kontinuitu medzi trestnoprocesnou teóriou a praxou. Prepojenie teórie a praxe volá po tom, aby študenti priamo riešili kauzálne prípady na cvičeniach z Trestného práva procesného, ako aj v rámci predmetov účelom blízkym klinike trestného práva, pretože len tak najlepšie pochopia účel trestného práva procesného, zlepšia si orientáciu v Trestnom poriadku, budú používať gramatický a iný výklad trestnoprávnych noriem. Pri spracovaní publikácie autori prihliadali na svoje doterajšie pedagogické skúsenosti a publikačnú prax, na základe ktorých mohli vypracovať dielo, ktoré reaguje na nové trestnoprocesné inštitúty, judikatúru všeobecných súdov, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Žánr a kategorie knihy Prípadové štúdie z trestného práva procesného

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy