Veřejné finance - Teorie a praxe

Veřejné finance - Teorie a praxe
Veřejné finance - Teorie a praxe
Autor:
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Veřejné finance - Teorie a praxe
Veřejné finance - Teorie a praxe
Nakladatel:C. H. Beck
ISBN:978-80-7400-298-4
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):272
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

Veřejné finance jsou diskutovaným tématem nejen na úrovni veřejné ekonomiky, podstatný vliv mají také na podnikové procesy. Do oblasti veřejných financí se promítá také proces ekonomické integrace. V České republice, kde dochází k častým změnám v právních předpisech, je třeba na veřejné finance pohlížet také jako na oblast, kterou je nezbytné neustále aktualizovat na základě praktických, teoretických i vědeckých poznatků, neboť ovlivňují chování mnoha subjektů na trhu. Základní cíle učebnice lze formulovat následovně: Objasnit základní pojmy spojené s veřejnými financemi, daněmi a daňovými soustavami a v tomto kontextu vysvětlit podstatu veřejných financí s důrazem na jejich dosavadní vývoj v ČR. Vymezit vztah veřejných financí a soukromé sféry. Vysvětlit principy daňové soustavy ČR a aktuální základní daňové náležitosti. Objasnit problematiku veřejných výdajů se zaměřením na mandatorní výdaje, a to z hlediska teoretického i praktického. Demonstrovat využití disciplíny veřejných financí, daní a sociálních transferů v praktické rovině. Kniha je určena zejména studentům ekonomických fakult vysokých škol a studentům MBA. Řadu zajímavých informací zde naleznou také manažeři, kteří se s problematikou veřejných financí setkávají v podnikové praxi. Oblast veřejných financí je zajímavá ale také z pohledu běžného občana – daňového poplatníka a příjemce sociálních transferů. Text je rozdělen do 18 kapitol: Veřejné finance – úvod do problematiky, Veřejný sektor a veřejné finance, Efektivnost, velikost a struktura veřejného sektoru, veřejná správa a rozhodování ve veřejném

Žánr a kategorie knihy Veřejné finance - Teorie a praxe

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy