30%

Univerzita Palackého v Olomouci

Typ:Nakladatelství
Obchodní název:Univerzita Palackého v Olomouci
Přidat komentář k organizaciPřidat fotografii k organizaci

Posláním Vydavatelství Univerzity Palackého je zajišťovat publikování a šíření odborných textů v souladu s posláním univerzity v národním i mezinárodním měřítku.

V rámci tohoto poslání vydavatelství:

zprostředkovává výsledky vědecko-výzkumné činnosti UP,
zajišťuje vydávání a distribuci děl v úzce specializovaných a nově vznikajících oborech, které nemají dostatečně široký okruh čtenářů, aby zaujaly komerční vydavatele,
dbá o kvalitu, úroveň a věrohodnost akademických publikací,
podporuje práci začínajících vědecko-pedagogických pracovníků a napomáhá růstu její kvality tím, že publikuje jejich první knihy, jimiž si tito autoři budují své jméno a rozvíjí zkušenosti s publikováním.
Konkrétně vydavatelská činnost spočívá ve vydávání učebních textů (učebnic, skript), monografií, sborníků, odborných časopisů, informačních a propagačních materiálů a dalších tiskovin. Roční vydavatelská produkce představuje cca 300 publikací, což Vydavatelství UP řadí mezi přední vydavatelské domy v České republice.

Vydavatelství má 4 oddělená pracoviště – vydavatelskou redakci, technickou a výtvarnou redakci (DTP), polygrafické středisko a prodejnu.

Vydavatelská redakce nabízí a zajišťuje služby:

v oblasti vydávání periodických a neperiodických publikací
služby zajišťující propagaci publikační činnosti Univerzity Palackého v národním i mezinárodním měřítku
konzultační služby
DTP nabízí:

typografické služby (typografická a grafická úprava všech tiskovin)
grafické návrhy obálek knih, informačních materiálů, plakátů, skládaček, posterů, propagačních předmětů apod.
odborné konzultace z oblasti předtiskové přípravy
zajištění vypálení a potisku CD a DVD včetně grafického návrhu
Polygrafické středisko:

Hlavním úkolem polygrafického střediska je výroba publikací a tiskovin pro UP. Sortiment je velmi široký, od reprezentativních knih až po brožury, plakáty, letáky, tiskopisy, promoční a jiná oznámení, pozvánky a vizitky. Služby mohou využívat jak zaměstnanci, tak i studenti UP.

Prodejna odborné literatury:

Součástí vydavatelství je prodejna odborné literatury, kde lze zakoupit učebnice, vědecké publikace, učební texty a jinou studijní literaturu pro potřeby výuky na všech sedmi fakultách Univerzity Palackého, a to nejen z vlastní produkce, ale i z produkce jiných vysokých škol a ostatních vydavatelů odborné literatury. Prodávají se zde rovněž propagační a upomínkové předměty. Prodejna současně zajišťuje i distribuci a zásilkovou službu.

Vydavatelství je členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Prodejna odborné literatury

maloobchodní prodej
Město:Olomouc
Ulice:Biskupské náměstí 1
PSČ:771 11
Okres:Olomouc

Telefon

585 631 786

Fax

585 631 783

Otevírací doba

Pondělí9.00-18.00
Úterý9.00-18.00
Středa9.00-18.00
Čtvrtek9.00-18.00
Pátek9.00-15.00

O pobočce

V prodejně odborné literatury je poskytována všem studentům (i mimo UP) a zaměstnancům UP (na základě předložení studentského, popř. zaměstnaneckého průkazu) sleva ve výši 10 %. Tato sleva je poskytována pouze na 1 kus dané publikace, vydané Univerzitou Palackého, v rámci jednoho nákupu. Na publikace z produkce jiných vydavatelů slevy poskytovány nejsou.

Doplňující informace

IČO:61989592
DIČ:CZ61989592

Mapa