99%

Městská knihovna Litomyšl

Městská knihovna Litomyšl
Městská knihovna Litomyšl
Organizaci má v oblíbených
V oblíbených
1
Typ:Knihovna
Rok zahájení činnosti:1818
Přidat komentář k organizaciPřidat fotografii k organizaci

Historie

R.1818 výzva Vojtěcha Sedláčka českým městům, aby zakládaly české čtenářské společnosti. Do roku 1820 mezi prvními 8 městy i Litomyšl, a to hlavně zásluhou kaplana Karla Horského. Půjčovna knih, převážně německých, vznikla i u knihkupectví Jana Veselíka. V té době existovaly též spolkové knihovny, z nichž největší byla knihovna Řemeslnické besedy.

Návrh na vznik knihovny, přístupné všem vrstvám obyvatelstva, podal Antonín Mudrych, předseda studentského spolku “Smetana” 4.8.1890. Následovaly sbírky knih a peněz a jednání o získání vhodných prostor. Dne 22.3.1891 je knihovna poprvé otevřena veřejnosti.
Osobnosti

Prvním knihovníkem učitel Emil Rác. Po něm nastoupil Antonín Brachtl, který získal pro knihovnu množství cenné a hodnotné literatury.Toho vystřídal Jaromír Metyš, osobnost širokého rozhledu i působení. Jeho následovníkem byl Josef Portman, známý bibliofil a přítel Josefa Váchala.
Od 50. let po současnost

V 50. letech význam litomyšlské knihovny klesl. V jejím vedení se střídaly osoby bez potřebného vzdělání a lásky ke knize a literatuře. Po zániku litomyšlského okresu byly větší pravomoce a finanční zdroje přesouvány do nově vzniklé okresní knihovny ve Svitavách. V roce 1983 došlo k centralizaci sítě veřejných knihoven okresu Svitavy. V roce 1984 se vedení knihovny ujala Jana Kroulíková, prom. knih., která v této funkci pracuje dosud. V roce 2003 se Městská knihovna Litomyšl stala samostanou příspěvkovou organizací města Litomyšle. O čtyři roky později, v roce 2007, byla v přízemí budovy zpřístupněna čítárna, která se tak stala třetím oddělením litomyšlské knihovny. V posledních15ti letech se knihovna stále víc zapojuje do kulturního životě města. Knihovna pořádá přednášky, besedy a informační lekce, spolupracuje se školami, kulturními institucemi a neziskovými organizacemi. Rozšířila své služby, dnes nabízí kromě půjčování knih, novin a časopisů i půjčování map a zvukových knih a dále kopírování dokumentů, černobílý a barevný tisk. V celé knihovně je čtenářům a návštěvníkům k dispozici 8 počítačů s připojením k síti internet, online katalog je na všech třech odděleních. Řadu svých služeb zaměřila litomyšlská knihovna na seniory. Jim přednostně je určena donášková služba knih a časopisů, kurzy počítačové gramotnosti, lekce trénování paměti a Litomyšlská univerzita 3. věku, kterou organizuje už od roku 2007.

Městská knihovna Litomyšl

sídlo
Město:Litomyšl
Ulice:Smetanovo náměstí 50
PSČ:570 01
Okres:Svitavy

Otevírací doba

Pondělí8:00-18:00
Úterý8:00-16:00
Středa8:00-11:00
Čtvrtek8:00-17:00
Pátek8:00-17:00
Sobota8:00-11:00

Doplňující informace

IČO:70996822

Kategorie knihovny

Veřejné knihovny

Odpovědné osoby

Mgr. Jana Kroulíkováředitelka městské knihovny
Helena Vomáčkovázástupkyně ředitelky, dětské oddělení

Telefon

461 612 068

Mapa