71%

GAUDEAMUS

Typ:Nakladatelství
Rok zahájení činnosti:2008
Přidat komentář k organizaciPřidat fotografii k organizaci

Informace
Nakladatelství GAUDEAMUS je účelovým vydavatelským, polygrafickým a reprografickým zařízením Univerzity Hradec Králové.
Mise
Vydavatelské a výrobní zabezpečení tisku a vazby skript, ostatních učebních textů pro UHK a výsledků vědecké činnosti UHK.
Popis
Ediční středisko - Sestavuje ediční plán nakladatelství po projednání v ediční radě, jedná s autory, stanovuje podmínky pro vydání rukopisu. Vyřizuje agendu související s přidělováním ISBN.

Pracoviště DTP - Provádí odbornou a technickou úpravu vydávaných publikací.

Tiskařské středisko - Zajišťuje provoz nakladatelství po výrobní stránce a finální zpracování publikací.

Prodejna skript - Realizuje prodej publikací, kopírování pro veřejnost a zásilkovou službu.

Zobrazit celý popis »»

Kategorie nakladatelství

Školství a pedagogika

Odpovědné osoby

Ing. Michaela Loukotováředitelka

Telefon

493 331 326www.uhk.cz