Moravská zemská knihovna

Typ:Knihovna
Přidat komentář k organizaciPřidat fotografii k organizaci
sídlo, maloobchodní prodej
Město:Brno
Ulice:Kounicova 65a
PSČ:601 87
Okres:Brno-město

Telefon

541646111
541646101sekretariát
541646175-6MVS
541646200odbor služeb
541646206půjčovna
541646201informace
541646140odd. doplňování KF
542162142odd. doplňování KF
542646160-2odd. bibliograficko-informační
541646191studovna humanitních věd
541646193studovna biologických věd
541646195studovna technické a ekonomické literatury
541646155studovna rukopisů a starých tisků
541646184studovna vázaných novin
541646167studovna elektronických medií
541646170studovna obchodních a firemních informací
541646135oddělení souborného katalogu českých periodik
541646125oddělení knihovnictví
542210157Solniční 12 - ústředna
542210157,l.31,32Rakouská knihovna, Německá knihovna
542210157,l.11,13Hudební knihovna
542220345Technické ústředí knihoven

Fax

541646100Kounicova 65a
542220345Solniční 12

Odpovědné osoby

Doc.PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. ředitel
Telefon:542162165
Email:kubicek@mzk.cz

Email

mzk@mzk.czknihovna
kubicek@mzk.czředitel
janas@mzk.czodbor služeb
mvs@mzk.czMVS
rabusic@mzk.czoddělení doplňování fondů
machat@mzk.czoddělení firemních a obchodních informací
evab@mzk.czoddělení bibliograficko-informační
marie@mzk.czoddělení bibliograficko-informační
leap@mzk.czoddělení bibliograficko-informační
radkach@mzk.czoddělení periodik
mirchl@mzk.czoddělení souborného katalogu českých periodik
rukopisy@mzk.czoddělení rukopisů a starých tisků
studen@mzk.czHudební knihovna
zanas@mzk.czoddělení zahraničních knihoven
tuk@mzk.czTechnické ústředí knihoven
perstic@mzk.czTechnické ústředí knihoven

Kategorie knihovny

Veřejné knihovny

Mapa