Michal Lutovský

www.databazeknih.cz
www.databazeknih.cz
Národnost:ČeskáČeská
Narozen:1961
Věk:62
Pohlaví:Muž Muž

Životopis

PhDr. Michal Lutovský je český archeolog a historik specializující se na raně středověkou archeologii, zároveň je autorem nebo spoluautorem úctyhodné řady velmi dobrých knih.

Po absolvování studia prehistorie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracoval deset let jako kurátor raně středověkých sbírek v Národním muzeu. Potřeba změny jej v roce 1996 přivedla do Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, kde je zaměstnán dodnes. Prováděl menší i rozsáhlé archeologické výzkumy v různých částech Čech, v poslední době v jeho činnosti převážila redakční práce - rediguje nejobjemnější archeologický časopis u nás, Archeologii ve středních Čechách, jakož i další publikace vydávané Ústavem archeologické památkové péče. Po odborné stránce se věnuje především archeologii a historii českého raného středověku. Na toto téma napsal šestnáct populárně-vědeckých i odborných knih a asi 130 studií a článků v domácím i zahraničním odborném tisku. Je ženatý a má tři dcery.

Michal Lutovský patří od sklonku 20. století ke kmenovým autorům nakladatelství Libri, kde zatím publikoval níže uvedených deset knih (sám či se spoluautory), logicky vesměs v ediční řadě Archeologie, geografie, historie... O jejich popularitě svědčí nejen vyšší základní náklad, než je průměr v nakladatelství Libri, ale i skutečnost, že naprostá většina z nich se dočkala dotisků či více vydání. Další publikace, a to zejména do sklonku 20. století, mu vyšly i v nakladatelství Academia a SetOut.

Encyklopedie slovanské archeologie (2001, 2002, 2006); Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů (2001, s Milenou Bravermanovou); Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2001, 2002, 2004, 2006, s Vladimírem Kupkou, Václavem Čtverákem, Tomášem Durdíkem a Eduardem Stehlíkem); Encyklopedie hradišť v Čechách (2003, 2006, s Václavem Čtverákem, Miloslavem Slabinou a Luborem Smejtkem); Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví (2004, 2005, se Zdeňkem Petráněm).

Zejména svým rozsahem je pak skutečně monumentální (1038 tiskových stran velkého formátu!) Pravěká Praha (2005, s Luborem Smejtkem a kolektivem), která - vedle podrobného popisu všech nálezů v rámci pražské aglomerace - shrnuje i vývoj české archeologie a jejích postupů a poznatků do počátku 21. století.

I pro laického čtenáře jsou pak velice atraktivní jeho knížky o prvních českých panovnících i místech, která navštívili, spojené s turistickým bedekrem: Po stopách prvních Přemyslovců I. Zrození státu (872-972). Od Bořivoje I. po Boleslava I. (2006, 2007) a Po stopách prvních Přemyslovců II. Léta krize a obnovy (972-1012). Od Boleslava II. po Jaromíra (2007); zároveň rozšířil a doplnil (mj. o prezidenty) titul Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů (2007, s Milenou Bravermanovou).

Zdroj:libri.cz


Knihy

Počet knih: 9 

Komentáře

Zatím nebyl napsán žádný komentář

Přidat komentář

Fotografie

www.databazeknih.cz
www.databazeknih.cz
Přidat fotografii

Odkazy

Zatím nebyl vložen žádný odkaz

Přidat odkaz