Jiří Wojnar

Jiří Wojnar
Jiří Wojnar
Národnost:ČeskáČeská
Narozen:1951
Věk:72
Pohlaví:Muž Muž

Životopis

Jiří Wojnar - autor knih, zabývající se otázkami sahajícími do hluboké minulosti vzniku lidstva a pravěkých civilizací - otázkami dosud nevysvětlenými, nebo jejichž obecná "vědecká" vysvětlení jsou pro přemýšlivé lidi nevěrohodná. Jiří Wojnar se při prezentaci svých zkoumání a názorů opírá zejména o texty Bible. Žádná z Wojnarových knih není ale žádným kratochvilným čtením na dovolenou. Jde o náročnou četbu či spíše studium. K některým věcem je někdy zapotřebí se znovu vrátit a zajímavé je srovnávat uváděné citace s originálním textem Bible.
Znalost, studium a výklady textů Bible nejsou v žádném případě projevem náboženství a víry v boha. Naopak autor vždy dává najevo svůj záporný vztah ke křesťanským církvím (zejména k církvi katolické) a k tomu, co za celá téměř dvě tisíciletí napáchaly v rámci své zaslepené netolerance a neomylnosti ve jménu boha a Krista a kolik životů a krve nevinných lidí toto jejich počínání stálo - v rozporu s Kristovým učením. Křesťanské církve ze strachu o svoji politickou a ekonomickou moc stovky let utajují, pozměňují nebo přímo ničí staré písemnosti, které její inkvizitoři nalezli u "pohanských" národů (př. Španělé po "objevení" Ameriky).

Kritický a netolerantní je Wojnar i ke zkostnatělé, neomylné, dogmatické oficiální vědě. Na různých příkladech ukazuje, jak věda často záměrně hlásá nepravdy či přímo lži, aby nemusela opustit a přepracovat zažité teorie, které se staly dogmaty a axiomy, i když jejich platnost byla zpochybněna. Politika a ekonomická či "vědecká" moc a prestiž to prostě nepřipouštějí. V tomto duchu jsou stále ve školách vychováváni další a další poslušní kývalové. Běda tomu, kdo by se odvážil přijít s novou myšlenkou, nehodící se a vybočující ze zabetonovaných schemat....

Jiří Wojnar je šéfredaktorem WM magazínu, zabývajícího se zmiňovanou problematikou.


Knihy

Počet knih: 6 

Komentáře

Zatím nebyl napsán žádný komentář

Přidat komentář

Fotografie

Jiří Wojnar
Jiří Wojnar
Přidat fotografii

Odkazy

Zatím nebyl vložen žádný odkaz

Přidat odkaz