97%

Josef Straka

Josef Straka
Josef Straka
Národnost:ČeskáČeská
Narozen:Jablonec nad Nisou

Životopis

Spisovatel Josef Straka se narodil 1. prosince 1972 v Jablonci nad Nisou. V letech 1992–1997 studoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde od roku 1998 působil jako interní doktorand a posléze jako odborný asistent v Psychologickém ústavu UK FF.
Zabýval se ekonomickou psychologií a psychologií práce a organizace. Jeho odborným zájmem byly psychologické aspekty globalizace a re-lokalizace a psychologie turismu a služeb.

Od roku 1999 přednášel na katedře psychologie Psychologické aspekty globalizace a re-lokalizace a další výběrové přednášky a také na odborných evropských konferencích a kongresech z oblasti ekonomické psychologie. Publikoval příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí a v knihách jako např. Vybrané psychologické problémy globalizace a transformace, Globální ekonomika a psychologie práce, Psychologické problémy člověka v měnícím se světě, EU: Češi a skepse, Člověk a proměny současného světa-možnosti a rizika, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Absurdity in the ekonomy a v odborném časopise Psychologie v ekonomické praxi. V roce 1995 vydal básnickou sbírku Proč v příloze časopisu Tvar v edici Tvary 4/1995. Knižně doposud vydal básnickou sbírku a… jiné časy (G Tisk, Liberec, 1994) a knihy existenciálně laděných básnických a prozaických textů Hotel Bristol (Medard/Cherm, Praha, 2004) a Město Mons (Cherm, Praha, 2005). V listopadu roku 2008 vyšla v nakladatelství Cherm kniha básní a velmi krátkých próz Kostel v mlze. Je zastoupen v Antologii českého rozhlasového fejetonu (2004), dále pak v internetové antologii české poezie (nejen) 20. století Vrh křídel (2005), v Literární encyklopedii Salonu LES (2007) a v Antologii současné české poezie 1986–2006 (dybbuk, Praha, 2007). V letech 2004–08 byl redaktorem literární revue Weles, se kterou spolupracuje již od roku 2000, kde rovněž publikoval své básně, krátké prozaické texty a recenze a jeho texty mu byly dále uveřejněny mimo jiné ve Tvaru, Hostu, Veronice, Pandoře, Plži, Věstníku Společnosti Franze Kafky, Babylonu, Protimluvu a v časopise Listy. Jeho texty lze nalézt v Almanachu Wagon a na serverech Totem.cz, Zarafest 2003 či „Feministé“ 2004, A tempo Revue, Dobrá adresa nebo na iliteratuře. Jeho texty byly přeloženy do polštiny a uveřejněny v časopisech Bohema, Portret, které přeložil Piotr Kepski. Do srbštiny texty přeložila Biserka Rajčič pro Bělehradský básnický festival v září 2008, texty pak v březnu roku 2009 rovněž vyšly v časopise Treci trg, kde vyšly i anglické texty, které přeložily Tihana a Marja Hamovic. Do němčiny překládá jeho texty Radovan Charvát ( Zarabuch 2009). Dále publikoval v různých almanaších: Almanach Cestou (Weles, Brno, 2004), Pastýř trudomyslných ovcí (Weles, Brno, 2005), Almanach Teplického Šlauchu 2000 (Teplice 2005, 2006, 2008). Od října 2006 je externím spolupracovníkem Psychologického ústavu UK FF a od ledna 2008 též knihovníkem v pobočce Městské knihovny v Praze, přednáší pro artifiletickou agenturu Cultio a spolupracuje na různých sociálních projektech. Příležitostně zahajuje výstavy výtvarníků, například výstavu fotografií Hanuše Lamra (Praha 2004), výstavu obrazů a soch Martina Tomáška (Litvínov 2005), výstavy frotáží Radka Fridricha (Benešov nad Ploučnicí 2003, Drážďany 2005, Varšava 2005). Organizuje autorské večery básníků a prozaiků a spolupracuje s různými kluby. Žije v Praze. Věnuje se pěší chůzi, především v okolí evropských metropolí.

Zdroj:http://www.czechlit.cz/autori/straka-josef/


Knihy

Počet knih: 4 

Období, ve kterém působil Josef Straka

Moderní literatura » 21. století » Česká literatura

Komentáře

Zatím nebyl napsán žádný komentář

Přidat komentář

Fotografie

Josef Straka
Josef Straka
Přidat fotografii

Odkazy

Zatím nebyl vložen žádný odkaz

Přidat odkaz

Hodnocení

HodnoceníUživatelČas hodnocení