79%

Eukleidés

Eukleidés
Eukleidés
Národnost:Řecká
Pohlaví:Muž Muž

Životopis

Eukleidés (též Euklides), řecký matematik a geometr, žil ve 3.stol. před n.l. v Alexandrii v Egyptě.

Narodil se v Řecku, studoval snad v Athénách na Platónově Akademii, kde se geometrii naučil od Eudoxa a Theaitéta. Král Ptolemaios I. (323–283 př. n. l.) ho povolal do nově založené Alexandrijské knihovny (či Múseia), kde pracoval a snad také učil. Mezi jeho žáky snad patřil také Archimédés. Vedle základů geometrie se věnoval i teorii čísel, perspektivě, kuželosečkám a sférické geometrii. Jeden z jeho zachovaných spisů je věnován teorii rovinných i konkávních zrcadel. Jeho nedochovaný spis Kónika se stal základem slavného stejnojmenného spisu Apollónia z Pergy o kuželosečkách.

Hlavním Eukleidovým dílem jsou Základy (řecky Stoicheia) ve třinácti knihách, jež začínají stanovením deseti základních postulátů či axiomů geometrie, a pak postupují systémem „věta – důkaz“. Obsahují jak knihy geometrické, tak také aritmetické. Základy shrnují práci mnoha dřívějších matematiků a filosofů a jsou zdaleka nejúspěšnější matematickou knihou všech dob, která se užívala více než 2000 let. Například ve středověku se jednalo o důležitou učebnici pro středověké intelektuály stejně jako pro tehdejší architekty.

Jeho opera magna byly třináctidílné Základy (Stoicheia) vrcholící systémem ústředních axiomů geometrie.

Zdroj:http://www.spisovatele.cz/eukleides


Knihy

Počet knih: 1 

Období, ve kterém působil Eukleidés

Starověk » Klasická antická literatura

Komentáře

Zatím nebyl napsán žádný komentář

Přidat komentář

Fotografie

Eukleidés
Eukleidés
Přidat fotografii

Odkazy

Zatím nebyl vložen žádný odkaz

Přidat odkaz

Hodnocení

HodnoceníUživatelČas hodnocení