Miroslav Grebeníček

Národnost:ČeskáČeská
Narozen:21.03.1947 (Staré Město)
Věk:76
Pohlaví:Muž Muž

Životopis

Miroslav Grebeníček se narodil 21. 3. 1947 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (obor biologie – zeměpis) a Filozofické fakulty (obor prehistorie – historie) na téže univerzitě.
V první polovině sedmdesátých let působil na různých stupních škol v okresech Uherské Hradiště a Břeclav a jako samostatný odborný pracovník - historik Regionálního muzea v Mikulově. V letech 1975–86 pracoval jako odborný asistent Pedagogické fakulty a od roku 1986 jako docent na Filozofické fakultě UJEP v Brně. V roce 1982 absolvoval studijní pobyt na Univerzitě K. Marxe v Lipsku, v roce 1986 pak na Moskevské státní univerzitě M. Lomonosova. Je autorem několika monografií a mnoha studií, odborných článků, libret a scénářů zaměřených k dějinám 19. a 20. století.
Do politického života vstoupil M. Grebeníček výrazněji po 17. listopadu 1989. Od ledna 1990 do konce roku 1992 byl poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění., v letech 1990–91 předsedou poslaneckého klubu KSČM a SDL ve FS ČSFR. V červnových volbách 1996 opětovně získal na jižní Moravě důvěru voličů a stal se poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poslanecký mandát obhájil vždy znovu ve volbách v letech 1998, 2002, 2006, 2010, 2013 a 2017.
V letech 1990–91 byl 1. místopředsedou Federální rady KSČM a SDL, v letech 1991–92 předsedou Rady Federace KSČM a SDL. V letech 1992–93 zastával funkci místopředsedy KSČM. V červnu 1993 byl na III. sjezdu KSČM v Prostějově zvolen předsedou ÚV KSČM a tuto funkci opětovně obhájil na IV. sjezdu KSČM v Liberci v roce 1995, V. sjezdu KSČM ve Žďáru nad Sázavou v roce 1999 a VI. sjezdu KSČM v Českých Budějovicích v roce 2004. V roce 2005 působení ve funkci předsedy ÚV KSČM ukončil.
V Poslanecké sněmovně v posledních obdobích působí jako místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zdroj:Poslanecká sněmovna PČR


Knihy

Počet knih: 2 

Období, ve kterém působil Miroslav Grebeníček

Moderní literatura » 21. století » Česká literatura

Komentáře

Zatím nebyl napsán žádný komentář

Přidat komentář

Fotografie

Bohužel nebyl vložen žádný obrázek

Přidat fotografii

Odkazy

Zatím nebyl vložen žádný odkaz

Přidat odkaz